Gents Bierfestival 2020 uitgesteld /postponed

De kurk is uit de fles.
Helaas niet met het door velen gewenste resultaat.
We keken wekelijks met interesse en hoop uit naar de versoepelingen.
We keken halsreikend uit naar de matrix op 1 juli die hopelijk duidelijkheid zou scheppen.
Maar toen die beschikbaar kwam bleek al gauw dat een “normaal” bierfestival niet tot de mogelijkheden behoorde.
Met ook nog op geen enkel punt zekerheid over een alternatief festival want er zou een dossier moeten worden ingediend bij de Stad Gent.
Een vrij complex dossier waarna we terug hadden moeten wachten op de beslissing terwijl de dagen wegtikten.


Uiteindelijk hebben we besloten om het Gents Bierfestival een jaartje uit te stellen.
Met pijn in het hart, maar ook met het besef dat de omstandigheden het niet toelaten onze bezoekers de beleving en kwaliteit te geven die ze gewend zijn.
Afhankelijk van de omstandigheden blijven kleinschalige initiatieven wel mogelijk dus blijf ons volgen op de sociale media.

We gaan de volgende editie extra ons best doen!


The cork is out of the bottle.
Unfortunately not with the desired result.
Every week we looked forward with interest and hope to the relaxer rules.
We were eagerly looking forward to the matrix on July 1st which would hopefully provide clarity.
But when it became available, it soon became clear that a “normal” beer festival was not an option.
With no assurance whatsoever about an alternative festival, because a dossier would have to be submitted to the City of Ghent.
A rather complex dossier after which we again had to wait for the decision as the days went by.


In the end, we decided to postpone the Ghent Beer Festival for a year.
With a heavy heart, but also with the realization that the circumstances do not allow to give our visitors the experience and quality they are used to.
Depending on the circumstances, small-scale initiatives remain possible, so keep following us on social media.

We will do our best the next edition!